1. Avgust 2014. - 31. Avgust 2014.

R.br. izvoda Prihodi Rashodi
Datum Izvor Dinara Datum Dinara Obrazloźenje
Saldo prethodnog izveštaja
468,544.53
     
     
01-08-2014
490.00
Fiksna provizija
 
     
05-08-2014
34,680.00
Bolovanje 90 dana Jakovljevic Miroslav
 
     
17,516.22
Advokatske usluge Strugarević Mirjana
         
12,926.00
Novinarske usluge - Omladinska zadruga "Rakovica"
         
10,000.00
Rodjenje deteta Trajkovic Marko
     
5,838.74
Održavanje i uređivanje sajta "NST" - "SIXPACK" N. Beograd
         
5,838.74
Knjigovodstvene usluge Agencija Trezor
         
180.87
Dnevna provizija 05. 08. 2014.
  15.08.2014 Sindikalna članarina    
95,046.04
    Sindikalna pozajmica    
10,000.00
        19.08.2014
30,282.61
Porezi i doprinosi za plate
         
27,718.80
Plata predsednika Sindikata
         
24,253.95
Plata sekretara Sindikata
         
90.00
Dnevni obračun provizije 16. 04. 2014.
ukupno:  
573,590.57
 
169,815.93
 
Stanje računa na dan (prihod-rashod):
403,774.64

 

Napomena:
Sklopljen je ugovor sa agencijom "Trezor" - pruźanje knjigovodstvenih usluga.

Preuzmite kompletan troškovnik za 2013. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2012. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2011. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2010. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2009. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2008. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2007. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2006. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2005. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2004. godinu u PDF formatu.

 

©2005 Novi sindikat telekom, Bulevar Kralja Aleksandra 84, kancelarija br.15, tel. 30-87-666, fax: 30-87-667design by SixPack