1. April 2015. - 30. April 2015.

R.br. izvoda Prihodi Rashodi
Datum Izvor Dinara Datum Dinara Obrazloźenje
Saldo prethodnog izveštaja
185,905.04
     
     
01-04-2015
490.00
Fiksna provizija
     
08-04-2015
6,000.00
Održavanje i uređivanje sajta "NST" - "SIXPACK" N. Beograd
         
6,000.00
Knjigovodstvene usluge Agencija Trezor
         
70.00
Dnevna provizija 08. 04. 2015.
    Sindikalna članarina    
64,537.11
        16.04.2015
16,286.19
Porezi i doprinosi za plate
         
14,917.20
Plata predsednika Sindikata
         
13,052.55
Plata sekretara Sindikata
         
135.00
Dnevni obračun provizije 16. 04. 2015.
ukupno:  
250,442.15
 
56,950.94
 
Stanje računa na dan (prihod-rashod):
193,491.21

 

Napomena:
Sklopljen je ugovor sa agencijom "Trezor" - pruźanje knjigovodstvenih usluga.

Preuzmite kompletan troškovnik za 2013. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2012. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2011. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2010. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2009. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2008. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2007. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2006. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2005. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2004. godinu u PDF formatu.

 

©2005 Novi sindikat telekom, Bulevar Kralja Aleksandra 84, kancelarija br.15, tel. 30-87-666, fax: 30-87-667design by SixPack