1. Oktobar 2014. - 31. Oktobar 2014.

R.br. izvoda Prihodi Rashodi
Datum Izvor Dinara Datum Dinara Obrazloźenje
Saldo prethodnog izveštaja
355,779.25
     
     
01-10-2014
490.00
Fiksna provizija
 
     
07-10-2014
33,402.50
Smrtni slucaj Grujovic Dragan
 
     
07-10-2014
33,402.50
Smrtni slucaj Grujovic Sladjana
     
5,965.48
Održavanje i uređivanje sajta "NST" - "SIXPACK" N. Beograd
         
5,965.48
Knjigovodstvene usluge Agencija Trezor
         
160.00
Dnevna provizija 07. 11. 2014.
  15.10.2014 Sindikalna članarina    
91,487.28
    Sindikalna pozajmica    
15,000.00
        16.10.2014
29,651.23
Porezi i doprinosi za plate
         
27,158.80
Plata predsednika Sindikata
         
23,763.95
Plata sekretara Sindikata
         
90.00
Dnevni obračun provizije 16. 09. 2014.
ukupno:  
462,266.53
 
160,049.94
 
Stanje računa na dan (prihod-rashod):
302,216.59

 

Napomena:
Sklopljen je ugovor sa agencijom "Trezor" - pruźanje knjigovodstvenih usluga.

Preuzmite kompletan troškovnik za 2013. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2012. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2011. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2010. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2009. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2008. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2007. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2006. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2005. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2004. godinu u PDF formatu.

 

©2005 Novi sindikat telekom, Bulevar Kralja Aleksandra 84, kancelarija br.15, tel. 30-87-666, fax: 30-87-667design by SixPack