1. Septembar 2015. - 30. Septembar 2015.

R.br. izvoda Prihodi Rashodi
Datum Izvor Dinara Datum Dinara Obrazloźenje
Saldo prethodnog izveštaja
160,119.60
     
     
01-09-2015
490.00
Fiksna provizija
    Sindikalna članarina   15.09.2015
57,065.24
        16.09.2015
16,421.65
Porezi i doprinosi za plate
         
15,041.28
Plata predsednika Sindikata
         
13,161.12
Plata Sekretara Sindikata
     
6,015.37
Održavanje i uređivanje sajta "NST" - "SIXPACK" N. Beograd
         
6,015.37
Knjigovodstvene usluge Agencija Trezor
         
195.00
Dnevna provizija 16. 09. 2015.
ukupno:  
214,173.00
 
57,957.25
 
Stanje računa na dan (prihod-rashod):
156,215.75

 

Napomena:
Sklopljen je ugovor sa agencijom "Trezor" - pruźanje knjigovodstvenih usluga.

Preuzmite kompletan troškovnik za 2013. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2012. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2011. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2010. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2009. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2008. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2007. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2006. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2005. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2004. godinu u PDF formatu.

 

©2005 Novi sindikat telekom, Bulevar Kralja Aleksandra 84, kancelarija br.15, tel. 30-87-666, fax: 30-87-667design by SixPack