1. Jun 2013. - 31. Jun 2014.

R.br. izvoda Prihodi Rashodi
Datum Izvor Dinara Datum Dinara Obrazloźenje
Saldo prethodnog izveštaja
178,021.84
     
     
02-06-2014
490.00
Fiksna provizija
 
     
04-03-2014
17,346.49
Advokatske usluge Strugarević Mirjana
         
12,926.00
Novinarske usluge - Omladinska zadruga "Rakovica"
     
5,782.16
Održavanje i uređivanje sajta "NST" - "SIXPACK" N. Beograd
         
5,782.16
Knjigovodstvene usluge Agencija Trezor
         
160.69
Dnevna provizija 04. 06. 2014.
  05.06.2014 Telekom - finansiranje sindikata    
317,500.00
  13.06.2014 Sindikalna članarina    
109,942.76
    Sindikalna pozajmica    
40,000.00
        17.06.2014
28,258.18
Porezi i doprinosi za plate
         
27,744.40
Plata predsednika Sindikata
         
24,276.35
Plata sekretara Sindikata
         
90.00
Dnevni obračun provizije 16. 04. 2014.
ukupno:  
645,464.60
 
122,855.74
 
Stanje računa na dan (prihod-rashod):
522,608.86

 

Napomena:
Sklopljen je ugovor sa agencijom "Trezor" - pruźanje knjigovodstvenih usluga.

Preuzmite kompletan troškovnik za 2013. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2012. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2011. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2010. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2009. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2008. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2007. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2006. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2005. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2004. godinu u PDF formatu.

 

©2005 Novi sindikat telekom, Bulevar Kralja Aleksandra 84, kancelarija br.15, tel. 30-87-666, fax: 30-87-667design by SixPack