1. Maja 2015. - 31. Maja 2016.

R.br. izvoda Prihodi Rashodi
Datum Izvor Dinara Datum Dinara Obrazloźenje
Saldo prethodnog izveštaja
71,975.68
     
     
04-05-2016
490.00
Fiksna provizija
    Sindikalna članarina   13.05.2016
38,270.93
        16.05.2016
16,719.05
Porezi i doprinosi za plate
         
15,314.00
Plata predsednika Sindikata
         
13,399.00
Plata Sekretara Sindikata
     
6,136.40
Održavanje i uređivanje sajta "NST" - "SIXPACK" N. Beograd
         
6,136.40
Knjigovodstvene usluge Agencija Trezor
         
225.00
Dnevna provizija 16. 03. 2016.
ukupno:  
110,246.61
 
58,419.05
 
Stanje računa na dan (prihod-rashod):
51,827.56

 

Napomena:
Sklopljen je ugovor sa agencijom "Trezor" - pruźanje knjigovodstvenih usluga.

Preuzmite kompletan troškovnik za 2013. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2012. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2011. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2010. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2009. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2008. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2007. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2006. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2005. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2004. godinu u PDF formatu.

 

©2005 Novi sindikat telekom, Bulevar Kralja Aleksandra 84, kancelarija br.15, tel. 30-87-666, fax: 30-87-667design by SixPack