1. Decembra 2015. - 31. Decembra 2015.

R.br. izvoda Prihodi Rashodi
Datum Izvor Dinara Datum Dinara Obrazloźenje
Saldo prethodnog izveštaja
120,246.25
     
     
01-12-2015
490.00
Fiksna provizija
    Sindikalna članarina   13.11.2015
50,736.79
        17.12.2015
16,588.29
Porezi i doprinosi za plate
         
15,194.00
Plata predsednika Sindikata
         
13,295.00
Plata Sekretara Sindikata
     
6,114.00
Održavanje i uređivanje sajta "NST" - "SIXPACK" N. Beograd
         
6,114.00
Knjigovodstvene usluge Agencija Trezor
         
225.00
Dnevna provizija 17. 12. 2015.
ukupno:  
170,983.04
 
58,020.29
 
Stanje računa na dan (prihod-rashod):
112,962.75

 

Napomena:
Sklopljen je ugovor sa agencijom "Trezor" - pruźanje knjigovodstvenih usluga.

Preuzmite kompletan troškovnik za 2013. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2012. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2011. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2010. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2009. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2008. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2007. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2006. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2005. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2004. godinu u PDF formatu.

 

©2005 Novi sindikat telekom, Bulevar Kralja Aleksandra 84, kancelarija br.15, tel. 30-87-666, fax: 30-87-667design by SixPack