1. Januar 2015. - 31. Januar 2015.

R.br. izvoda Prihodi Rashodi
Datum Izvor Dinara Datum Dinara Obrazloźenje
Saldo prethodnog izveštaja
247,447.57
     
     
03-01-2015
490.00
Fiksna provizija
 
     
09-01-2015
7,000.00
Podignuta gotovina - PTT troskovi
     
6,110.47
Održavanje i uređivanje sajta "NST" - "SIXPACK" N. Beograd
     
6,133.02
Održavanje i uređivanje sajta "NST" - "SIXPACK" N. Beograd
         
6,133.02
Knjigovodstvene usluge Agencija Trezor
         
155.00
Dnevna provizija 09. 01. 2015.
  15.01.2015 Sindikalna članarina    
80,401.05
    Sindikalna pozajmica    
5,000.00
    Pozitivna kamata    
430.83
        16.01.2015
27,653.72
Porezi i doprinosi za plate
         
27,158.80
Plata predsednika Sindikata
         
25,329.20
Plata predsednika Sindikata
         
22,163.05
Plata sekretara Sindikata
         
125.00
Dnevni obračun provizije 16. 01. 2015.
ukupno:  
333,279.45
 
101,292.48
 
Stanje računa na dan (prihod-rashod):
231,986.97

 

Napomena:
Sklopljen je ugovor sa agencijom "Trezor" - pruźanje knjigovodstvenih usluga.

Preuzmite kompletan troškovnik za 2013. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2012. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2011. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2010. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2009. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2008. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2007. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2006. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2005. godinu u PDF formatu.
Preuzmite kompletan troškovnik za 2004. godinu u PDF formatu.

 

©2005 Novi sindikat telekom, Bulevar Kralja Aleksandra 84, kancelarija br.15, tel. 30-87-666, fax: 30-87-667design by SixPack